Mannersマナー

品は1日では身につきません

大切な幼児期に一生物の品格を

 

                                                                                  2歳より対象

 

子どもは親をみて育ちます。

家庭力を高めましょう。

 

  • 第一印象を上げる為のトレーニング
  • 目線、表情、姿勢
  • ご挨拶の仕方
  • お辞儀の仕方
  • 立ち方、座り方(正座)
  • 話し方
  • 和食の配膳
  • お箸の持ち方
  • 靴の脱ぎ方